DØDS­FALL

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Vig­mund Vig­mo­stad, Kris­tian­sand, døde 9. fe­bru­ar. Bi­set­tel­sen har fun­net sted i still­het. An­ny Emi­lie Lind­strand, Oslo/ Lyng­dal, døde 16.fe­bru­ar. Be­gra­ves fra Lyng­dal kir­ke, fre­dag 24. fe­bru­ar.

Snø­frid Haa­ver­sen, Søg­ne, døde 13.de­sem­ber. Grav­ferd fra Søg­ne Gam­le kir­ke, tors­dag 23/2. In­golf Bjør­ge Terje­sen, Fevik­tun, døde 17. fe­bru­ar. Be­gra­ves fra Fjæ­re kir­ke, ons­dag 22. fe­bru­ar.

Ann Tor­hild Da­len Ras­mus­sen, SSA, døde 15. fe­bru­ar. Be­gra­ves fra Fjæ­re kir­ke, fre­dag 24. fe­bru­ar.

Arne Myh­ren, Røed bo- og om

sorgs­sen­ter, døde 16. fe­bru­ar. Be­gra­ves fra Aren­dal ka­pell, fre­dag 24. fe­bru­ar.

Es­ter Gran­da­len, Trom­øy bo­kol­lek­tiv, døde 14. fe­bru­ar. Be­gra­ves fra Bjor­bekk kir­ke, tirs­dag 28. fe­bru­ar.

Rolf Pet­ter Rolf­son, Aren­dal, døde 15. fe­bru­ar. Bi­set­tel­se i Aren­dal ka­pell, tors­dag 23. fe­bru­ar. May Brit Josef­sen, Aren­dal, døde 16. fe­bru­ar. Bi­set­tel­sen vil fin­ne sted i still­het.

Ka­ren Syn­nø­ve (Dok­ka) Hem­ming­hytt, Ri­sør, døde 17. fe­bru­ar. Be­gra­ves fra Fry­den­dal kir­ke, tirs­dag 28. fe­bru­ar. Grethe-lill Lan­gø­en, Fro­land, døde 16. fe­bru­ar. Be­gra­ves fra Fro­land kir­ke, tirs­dag 28/2.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.