Leices­ter hå­per på mes­ter­li­ga­boost

Faedrelandsvennen - - SPORT HÅNDBALL. - NTB

Mes­ter­liga­en har vært et lys­punkt i en el­lers be­gre­de­lig se­song for Leices­ter, men Pre­mi­er League-mes­te­ren er alt an­net enn fa­vo­ritt i dob­belt­møte med Se­vil­la.

Clau­dio Ra­nie­ri ble i ja­nu­ar til­delt Fi­fa-pri­sen som årets tre­ner i 2016. Ita­lie­ne­ren ble be­løn­net for su­per­brag­den det var å lede Leices­ter he­le vei­en til en sen­sa­sjo­nell liga­tit­tel. Men det er mye som har gått på tver­ke for Ra­nie­ris lag si­den for­ri­ge se­song.

I liga­en kjem­per Leices­ter en hard kamp om å unn­gå ned­rykk. Etter 25 run­der er «re­ve­ne» bare ett po­eng foran Hull på ned­rykk­s­plass. Tit­tel­for­sva­re­ren er helt ute av form og står med fem stra­ke se­rie­tap.

Hel­ler ikke Fa-cu­pen ble en suk­sess. I hel­gen spil­te Leices­ter med én mann mer i over en halv­time, men klar­te li­ke­vel å ryke ut 0–1 borte mot Mil­l­wall fra nivå tre. Mes­ter­liga­en er sis­te mu­lig­het til å vir­ke­lig pyn­te på en el­lers bly­tung se­song.

Leices­ter over­be­vis­te i mes­ter­li­ga­de­bu­ten i høs­tens gruppe­spill. La­get top­pet sin grup­pe foran Por­to, FC Kø­ben­havn og Brug­ge.

Der Leices­ter sli­ter tungt med å sco­re mål, har Se­vil­la skjer­pet det de­fen­si­ve i det sis­te. Den spans­ke se­rie­tre­er­en har holdt nul­len i sine tre sis­te La Li­ga-kam­per.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.