4,1 sek fra 0-100 km/t

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Det er klart for pre­miere på Au­di RS 3 Sport­back, som i føl­ge presse­mel­din­gen fra Au­di skal ha ver­dens mest kraft­ful­le se­rie­pro­du­ser­te mo­tor av sitt slag. Med en fem­sy­lind­ret mo­tor med 400 hk bru­ker den 4,1 se­kun­der fra 0-100 km/t. RS 3 Sport­back vi­ses for førs­te gang på Ge­neva In­ter­na­tio­nal Mo­tor Show i mars. – Bi­len er en at­trak­tiv mo­dell for kun­der som øns­ker å tre inn i vår ver­den av Rs-mo­del­ler. Siden 2011 har den stått eks­tremt godt i mar­ke­det, og med den nye fem­sy­lind­re­de mo­to­ren er vi klasse­le­den­de og kla­re for å vi­dere­føre suk­ses­sen, sier Step­han Win­kel­mann, di­rek­tør for Au­di Sport Gmbh. – Sal­get av Sog Rs-mo­del­ler har hatt en eks­plo­siv vekst i det nors­ke mar­ke­det det sis­te året. Med den nye RS 3 Sport­back til­gjen­ge­lig har jeg stor tro på yt­ter­li­ge­re vekst, sier di­rek­tør for Au­di i Nor­ge, Ha­rald Ed­vard­sen-eibak.

FOTO: AU­DI

Slik ser den ut inn­ven­dig, nye Au­di RS 3 Sport­back.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.