Tre­ne­ren me­ner Nor­ge ald­ri har hatt et bed­re lag

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

Sprint­lands­lags­tre­ner Arild Mon­sen me­ner at Nor­ge mønst­rer sitt bes­te herre­lag på en Vm-sprint noen gang i Lahti tors­dag.

Den­ne gan­gen sen­der han ut re­gje­ren­de ver­dens­mes­ter Pet­ter Nort­hug, samt kvar­tet­ten Sind­re Bjørne­stad Skar, Jo­han­n­es Høs­flot Klæ­bo, Finn Hå­gen Krogh og Emil Iver­sen.

Iver­sen vant prø­ve-vm i Lahti sist se­song. Klæ­bo vant det sis­te ren­net i Ote­pää, Skar var på pallen i al­le de ut­pek­te kva­li­fi­se­rings­ren­ne­ne til VM, og Krogh er en rask ring­rev som ble num­mer to bak Iver­sen i prø­ve-vm for snart ett år siden. Og al­le vet hva Pet­ter Nort­hug er i stand til, ikke minst om han er i form.

– Det er nok kan­skje det jev­nes­te la­get på høy­es­te nivå som Nor­ge noen gang har hatt på start­strek i et mes­ter­skap. Vi har et lag der al­le kan være med helt inn, og vi må si sånn spon­tant at det­te er det jev­nes­te la­get med høy­est nivå sett un­der ett helt fra sprin­ten kom på Vm-pro­gram­met i 2001.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.