Har hen­lagt slange­ty­ve­ri

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJE­TIL NYGAARD

Po­li­ti­et har hen­lagt saken etter inn­brudd i Mat­til­sy­nets la­ger hvor det ble stjå­let en be­slag­lagt kve­ler­slan­ge.

– Vi har in­gen­ting, sier etter­forsk­nings­le­der Fro­de Smith, le­der av all­menn­av­snit­tet ved Kris­tian­sand po­liti­sta­sjon.

Natt til søn­dag 29. ja­nu­ar kjør­te en bil med tre ro­ga­len­din­ger i land fra Su­per­spe­ed. Bi­len ble stop­pet av tol­ler­ne i en ren ru­tine­kon­troll. Tol­ler­ne tok ut en bag som lå på gol­vet i bi­len, mel­lom bei­na på en av pas­sa­sje­re­ne. Da de åp­net den, fikk de se kve­ler­slan­gen.

Mat­til­sy­net be­slag­la slan­gen, som er lov­lig å kjø­pe i Dan­mark, men ikke lov å føre inn i Norge. Men fire da­ger sei­ne­re, tors­dag 2. februar, var slan­gen borte fra de­res hem­me­li­ge la­ger.

Po­li­ti­et ble til­kalt og har etter­fors­ket saken, men etter tre uker står de på bar bak­ke.

– Vi­deo­en fra ste­det ga oss in­gen­ting, så der­for har vi in­gen­ting, og må hen­leg­ge saken, sier Smith.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.