FAKTA

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Kreft i Norge

● I 2015 var det 32.592 nye til­fel­ler av kreft (54 pro­sent menn, 46 pro­sent kvin­ner).

● Det var 252.997 nord­menn som har el­ler har hatt kreft

● Ri­si­ko­en for å ram­mes av en el­ler an­nen kreft­form øker med al­de­ren, og 36 pro­sent av al­le menn og 29 pro­sent av al­le kvin­ner vil ram­mes av en kreft­syk­dom in­nen fyl­te 75 år.

De van­ligs­te kreft­for­me­ne (al­le ald­re):

● Blant menn: Pro­stata­kreft, tykk- og ende­tarms­kreft, lunge­kreft og blære­kreft

● Blant kvin­ner: Bryst­kreft, tykk- og ende­tarms­kreft, lunge­kreft og fø­flekkreft

Nye kreft til­fel­ler i Ag­der i 2015:

● Vest-ag­der: 1090 (566 menn, 524 kvin­ner)

● Aust-ag­der: 772 (431 menn, 341 kvin­ner)

Det le­ver ca. 15.000 per­soner som har el­ler har hatt kreft i Ag­der-fyl­ke­ne:

● Vest-ag­der: 8998 (4274 menn, 4724 kvin­ner)

● Aust-ag­der: 6164 (3109 menn, 3055 kvin­ner)

● Det var om lag 11.000 døds­fall som føl­ge av kreft i 2015.

● Av al­le døds­fall var 27,2 pro­sent for­år­sa­ket av kreft i 2015. Alt­så mer enn hvert fjer­de døds­fall skyl­des kreft.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.