FAKTA

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Tri­ne Skei Gran­de (47)

● Parti­le­der i Ven­st­re si­den 2010, da hun over­tok etter Lars Spon­heim.

● Opp­rin­ne­lig fra Nord-trøn­de­lag, men har bodd i Oslo si­den 1994.

● Hun har vært blant an­net fri­lans­jour­na­list og læ­rer før hun ble hel­tids­po­li­ti­ker.

● Hun kom inn på Stortinget som vara­re­pre­sen­tant i 2001 og som fast re­pre­sen­tant fra 2005.

● Ven­st­re var med på å sik­re kom­mune­re­for­men og er også med på de de­le­ne av re­for­men der kom­mu­ner blir slått sam­men med tvang.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.