En dei­lig, frisk bris fra Nil­sen

Faedrelandsvennen - - KULTUR - RU­NE SLYNGSTAD

POP/ROCK John Olav Nil­sen & Nord­sjø­en

Nord­sjø­en Bril­li­an­ce records hs og New Or­der. For det­te er brit­pop. Med teks­ter på dia­lekt. Han vrir seg unna når det gjel­der ly­rik­ken. Nil­sen øns­ker ikke å være sær­lig ty­de­lig. Det har han ald­ri vært. Men det gjør ikke noe. For mu­sik­ken og hel­he­ten er for­fø­ren­de med en blå stem­ning; me­lan­ko­li og tris­tes­se, men li­ke­vel opp­løf­ten­de og fen­gen­de.

Lå­ten «Inn i min tid» er den mest synth­ba­ser­te og en av de mest fen­gen­de lå­te­ne, men gi­ta­re­ne og rif­fe­ne er med stort sett he­le vei­en. John Olav Nil­sen sin lett re­sig­ner­te stem­me dan­ner et tep­pe av blå stem­nin­ger, og pot­ten er nes­ten full når vi snak­ker om dei­li­ge midt­empo­lå­ter. Vi har sam­men­lig­net ham med Hå­kan Hell­ström før, og det er grunn til å gjø­re det igjen. På «Sjan­sen i ha­vet» er det nær­mes­te vi kom­mer Hå­kan. Og det fun­ker som bare det.

John Olav Nil­sen kal­te sitt førs­te al­bum «For sant til å være godt». Å ha ham til­ba­ke på den­ne gode må­ten er nes­ten for godt til å være sant.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.