10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

24. FEBRUAR 2007

● Mens det er alarm­be­red­skap i Lil­le­sand etter de vold­som­me snø­meng­de­ne de sis­te da­ge­ne, nek­ter Kris­tian­sand å opp­ret­te nød­te­le­fon. I Lil­le­sand er det nå døgn­be­man­net hjelpe­te­le­fon, og ord­fø­re­ren har av­lyst slotts­mid­dag, rei­ser Kris­tian­sands ord­fø­rer til Oslo. – Jeg sy­nes det er ille at ord­fø­re­ren rei­ser til ho­ved­sta­den i en så­dan stund, og at de ikke kom­mer opp med et hjel­pe­num­mer folk kan rin­ge. Man­ge er be­kym­ret, og eld­re men­nes­ker sit­ter inne­snødd og er for­tvil­te, sier Wen­che­trondtad (H). Ord­fø­rer Jan Odd­var Skis­land sier det be­tyr lite fra el­ler til om han er hjem­me. And­re har kom­pe­tan­se på det­te. – Dess­uten er vara­ord­fø­rer Bjar­ne ug­land på plass. Og det er jo ikke kri­sa, vi snak­ker om snø­vær, sier Skis­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.