FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Ny by­del på Mar­vik­slet­ta

● De nes­te 40–50 åre­ne skal Kris­tian­sands nye ur­ba­ne by­del rei­ses til en pris på anslags­vis seks til åtte mil­li­ar­der kro­ner. Bare in­fra­struk­tu­ren på Mar­vik­slet­ta vil kos­te 300 mil­lio­ner kro­ner.

● Om­råde­pla­nen om­fat­ter 320.000 kvad­rat­me­ter ny be­byg­gel­se; bo­li­ger og næ­rings­lo­ka­ler i tre til åtte eta­sjer. Da­gens havne­vei mel­lom E 18 ved Nar­vi­ka og Mar­vik­slet­ta skal åp­nes for bil­tra­fikk.

● Helt i nord vil Bi­co og Kru­se Smith byg­ge 330 stu­dent­hyb­ler ved Preste­bek­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.