FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

75 år

Ro­bert N. Da­ni­el­sen, Kris­tian­sand. Vi øns­ker å gra­tu­le­re Pap­pa, Svi­ger­far og Far­far med 75 års­da­gen. Vi er uen­de­lig glad i deg. Da­gen blir fei­ret hjem­me på Pad­re Is­land hvor det sik­ker ven­ter en over­ras­kel­se. Stor klem fra oss.

7 år

Mia Her­land Kris­ti­an­sen, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med 7-års­da­gen Mia. Du er all­tid smi­len­de og i godt hu­mør og els­ker å leke med ka­ni­ner. Gle­der oss til fest i Louises­vei. Hil­sen he­le fa­mi­li­en.

60 år

Kjetil Mi­lan An­der­sen, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med den sto­re da­gen, vår gode hunde­vis­ker! Hil­sen Val­de­mar, Gunn­hil­da, Fri­da og barne­bar­na!

6 år

Alva Huidob­roGoya Olsbu, Kris­tian­sand. Ho­kus Po­kus barne­hage i Kris­tian­sand sen­der en ma­gisk hil­sen til burs­dags­bar­net som fyl­ler 6 år søn­dag den 26. fe­bru­ar. Vi øns­ker deg en gnist­ren­de dag!

20 år

Kjer­sti Hau­ge Val­le, Grim­stad. Gra­tu­le­rer so my­kje med da­gen din, nå­ken da­ger på etter­skudd! Du er fort­satt flott sjølv om du ikkje e ten­åring len­ger! Hoho! Stor klem, hil­sen din fram­ti­di­ge ekte­mann og bed­re halv­del.

6 år

Kas­par Sol­vik, Kris­tian­sand. Hipp, hur­ra for vår snil­le, ak­ti­ve og mor­som­me Kas­par som fyl­ler 6 år søn­dag 26. fe­bru­ar. Gra­tu­la­sjo­ner og klem fra mam­ma, pap­pa, store­søs­ter Sti­ne, beste­mor, mor­mor og mor­far

3 år

Christian Hos­le­mo, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for fa­mi­li­ens god gutt Christian som fyl­ler 3 år søn 26.feb. He­le fa­mi­li­en hil­ser og gle­der seg til fei­ring.

13 år

Ha­rald. Kjæ­re Ha­rald, Grat­tis så my­kje med 13-års­da­gen din den 26. fe­bru­ar! Man­ge klem­mar frå Ka­ri, End­re mam­ma og pap­pa.

6 år

Emi­lie Vig­mo­stad, Kris­tian­sand. Hur­ra for deg som fyl­ler ditt år Emi­lie. En­de­lig 6 år og snart skole­jen­te. Gle­der meg til fei­ring hjem­me på Vig­mo­stad. Man­ge klem­mer fra beste­mor i Kris­tian­sand.

2 år

Ton­je And­ås Kol­stad, Birke­land. Hipp hur­ra for den­ne lu­rin­gen som fyl­ler 2 år i dag! Man­ge klem­mer fra Ida, mam­ma og pap­pa.

12 år

Hå­vard Sted­jan, Aud­ne­dal. Vi vil gra­tu­le­re Hå­vard Sted­jan med 12-års­da­gen. Hå­per du får en su­per­fin burs­dag. Vi gle­der oss til å fei­re deg. Klem­mer og hil­sen fra Mom­mo og bep­pi. Tan­ter, onk­ler, ku­si­ne og fet­te­re hil­ser også.

6 år

Emi­lie Vig­mo­stad, Far­sund. Gra­tu­le­rer mas­se me da­gen go­jen­ta vår. Du er topp og vi dig­ger deg! Man­ge klem­mer fra Jo­hanne, mam­ma og pap­pa.

2 år

Lin­nea Plathe, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Lin­nea Plathe som fyl­ler 2 år i dag. Klem fra beste­mor og beste­far.

11 år

Syn­ne Fos­se Jørgensen, Kris­tian­sand. Kjæ­re Syn­ne-jen­ta mi! For 11 år si­den ble jeg tan­te til ver­dens sø­tes­te baby. Nå er den baby­en blitt gode, rau­se, skjøn­ne, kule og fan­tas­tis­ke du! Ha en luk­sus­lyk­ke­lig burs­dag! Klem fra tan­te Sol.

5 år

Ce­line Er­land­sen Torje­sen, Søg­ne. Hipp hur­ra for su­per­jen­ta som blir 5 år 25.2.17. Kjempe­glad i deg, øns­ker deg en flott burs­dag. Stor klem fra Eli­se, Stian, Bea­te, mam­ma, pap­pa, Kris­ti­na, Eli­ta, Hei­di, SteinErik, mor­mor og mor­far.

1 år

Tu­va Dahl Jens­sen, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mas­se med da­gen jen­ta vår. Du er all­tid blid og god. Vi er evig glad i deg. Hil­sen mam­ma og pap­pa. Mor­mor og mor­far hil­ser også.

11 år

Oda Kjel­ling­land, Kris­tian­sand. Hipp Hur­ra for Oda Kjel­ling­land som blir 11 år på lør­dag. Vi gle­der oss til å fei­re deg på hyt­ta. Hil­sen Mam­ma, Pap­pa og Fri­da.

5 år

Jose­fi­ne Sand­berg Brings­verd, Ven­ne­sla. Jose­fi­ne Sand­berg Brings­verd, Øvre­bø. Hipp hur­ra for go'jen­ta vår Jose­fi­ne, som fyl­ler 5 år, søn­dag 26. fe­bru­ar! Vi er kjempe­glad i deg! Klem­mer fra lille­bror Joakim, mam­ma & pap­pa.

1 år

Jone Ask­land, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for den bli­de lu­rin­gen vår som fyl­ler 1 år i mor­gen søn­dag 26. fe­bru­ar. Vi er vel­dig glad i deg, og gle­der oss til fa­mi­lie­burs­dag hjem­me i Eple­vei­en. Klem fra mam­ma og pap­pa.

10 år

Sel­ma Mag­nus­dottir Vinje­rui, Ven­ne­sla. Hipp hur­ra for Sel­ma som fyl­ler 10 år i dag! Vi gle­der oss til å fei­re deg med ka­ker og brus! Vi er så glad i deg! Kos fra Mam­ma, Jan Tore, Ida, Silke­pus og Tøf­fen!

5 år

Cas­per R Hau­gen, Kris­tian­sand. Kjæ­re Cas­per Ross Hau­gen. Gra­tu­le­rer med da­gen, vår fan­tas­tis­ke gutt :) Hå­per du får en fin burs­dag! Tenk 5år. Vi er så glad i deg. Hil­sen Pap­pa, Mam­ma, Caro­li­ne, To­bias og El­lie.

10 år

Ra­kel Jose­fi­ne Tor­vik, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med ti­års­da­gen til den flot­te, flin­ke og fan­tas­tis­ke jen­ta vår! Vi er så utro­lig glade i deg! Sto­re klem­mer fra Sa­ra Lin­nea, mam­ma og pap­pa.

5 år

Si­mon Fin­så­dal, Song­da­len. Hipp hur­ra for go gut­ten vår! En­de­lig er da­gen kom­met, vi gle­der oss til sel­skap i etter­mid­dag.du er go som gull og ver­dens bes­te store­bror!vi er kjem­pe glad i deg!stor klem fra So­fia, mam­ma og pap­pa

7 år

Mar­kus Ve­rås­dal Rav­naas, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for fot­ball­gut­ten Mar­kus som fyl­ler syv år! Vi er kjempe­glad i deg! Burs­dags­hil­sen fra Ju­lie, mam­ma, pap­pa og beste­for­eld­re.

4 år

Ine Elias­sen Gau­stad, Ven­ne­sla. Ver­dens bes­te Ine blir 4 år 26. fe­bru­ar! Du er nys­gjer­rig, snill, og flink til vel­dig mye. Nå skal vi fei­re i tre da­ger! Hå­per du får en fin dag. Mam­ma og pap­pa er vel­dig glade i deg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.