25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT KRISTIANSAND -

25. FE­BRU­AR 1992

●● Hyl­let med ova­sjo­ner som en for­ri­ge ukes Ol-vin­ne­re sto An­ne En­ger Lahn­stein på sce­nen foran mer enn seks hund­re kris­tian­san­de­re i går. Litt unn­se­lig smi­len­de, in­gen flam­men­de folke­ta­ler, men li­ke­vel med et fast grep om pub­li­kum. Hun er Nor­ges ube­strid­te dron­ning for den del av fol­ket som sam­ler seg un­der fa­ne­ne mot EØS­av­ta­le og Ef-med­lem­skap. I går mo­bi­li­ser­te sør­len­din­ge­ne og fyl­te opp stol­rad etter stol­rad i Od­der­neshal­len. Seks hund­re sto­ler var kjørt inn, men selv det ble for snaut. Og etter­på ble det bloms­ter, klem­mer og god­ord. – Du har fol­ket med deg, du, var en a av kom­men­ta­re­ne fra en av de man­ge f frem­møt­te Ef-mot­stan­der­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.