Fakta

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Mar­tin Johns­rud Sund­by (32) Født: Klubb:

Bor:

Si­vil sta­tus: Me­rit­ter:

Ol:

26. sep­tem­ber 1984 Røa IL

Oslo

● Sølv på sta­fett i 2010 og bron­se på 30 km i Sot­sji

● Gull på sta­fet­ten i Oslo (2011), sølv på 30 km i Val di Fiem­me (2013), bron­se på 15 km i Oslo (2011)

● 13 Nm-gull

● Har vun­net ver­dens­cu­pen to gan­ger sam­men­lagt. An­tall en­kelt­sei­ere: 27. Vant også ver­dens­cu­pen sam­men­lagt i 2014/15, men på grunn av do­ping­dom­men mis­tet han den sei­e­ren.

VM:

Gift, har to barn

nm: Ver­dens­cu­pen:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.