For­fang best av de nors­ke i kva­li­fi­se­rin­gen

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●● Alle de nors­ke hop­per­ne kva­li­fi­ser­te seg til lør­da­gens Vm-kon­kur­ran­se i nor­mal­bak­ken i Lah­ti. Jo­hann André For­fang strak­te seg til 96,5 me­ter. For­fang fikk best leng­de av de nors­ke fre­dag. Daniel-andré Tan­de, som var for­hånds­kva­li­fi­sert, hop­pet nest lengst. Han lan­det på 94 me­ter. Ro­bert Jo­hans­son lan­det like bak lag­ka­me­ra­ten i kva­li­ken. Han hop­pet 93,5 me­ter. Andreas Stjer­nen lan­det på 89 me­ter. Han vir­ket ikke fornøyd med det, men had­de tun­ge for­hold. Pols­ke Ka­mil Stoch hop­pet lengst av alle i kva­li­fi­se­rin­gen, han lan­det på 103,5 me­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.