Inn­før­te gra­tis søn­dags­par­ke­ring

Faedrelandsvennen - - NYHETER - VEGARD DAMSGAARD

●● Po­li­ti­ker­ne me­ner tur­fol­ket på Od­der­øya kan mak­te å gå noen me­ter eks­tra. På søn­da­ger fris­tes de med gra­tis par­ke­ring på dag­tid i Kil­den P-hus.

– Hen­sik­ten er at de som bru­ker Od­der­øya som tur­ter­reng på søn­da­ger ikke skal kjø­re inn på selve øya, men stop­pe ved par­ke­rings­hu­set og set­te bi­len der. Det er ikke øns­ke­lig med mye tra­fikk på selve øya, ut­ta­ler en­hets­le­der Ray­mond Solaas i Kris­tian­sand Par­ke­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.