Mye bråk på byen

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Po­li­ti­et rap­por­ter­te søn­dag mor­gen om mye bråk på byen i Kris­tian­sand natt til søn­dag. Klok­ka 00.18 fikk po­li­ti­et mel­ding om bråk på et ute­sted i Vest­re Strand­gate. En per­son ble bort­vist av fra sen­trum fram til søn­dag mor­gen. En ti­mes tid se­ne­re ble en mann som krang­let med dør­vak­ter på et ute­sted i Toll­bod­gata tatt hånd om. En krang­le­te og be­ru­set mann ble tatt hånd satt i druk­ken­skaps­ar­res­ten litt før klok­ka 02, mens en an­nen ble på­gre­pet i Toll­bod­gata 02.09. Han la seg opp i po­li­ti­ets ar­beid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.