Kol­li­der­te i fjell­vegg

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TORMOD FLEM VEGGE JAR­LE R. MAR­TIN­SEN

Lør­dag etter­mid­dag kol­li­der­te en bil i fjell­veg­gen på Ri­ge.

Klok­ka 15.10 lør­dag meld­te Ag­der po­liti­dis­trikt om en tra­fikk­ulyk­ke i Riget­jønn­vei­en i Kris­tian­sand, og nød­eta­te­ne ryk­ket ut til ste­det.

Det ble opp­lyst om at en ens­lig bil had­de kjørt ut­for vei­en. Bil­fø­re­ren for­klar­te til Fædre­lands­ven­nens re­por­ter på ste- det at han mis­tet vei­gre­pet og kjør­te i fjell­veg­gen.

Sjå­fø­ren var uska­det, men bi­len fikk en del ska­der.

FOTO: JAR­LE R. MAR­TIN­SEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.