Kjør­te i stol­pe på E 39

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TORMOD FLEM VEGGE

En bil kjør­te lør­dag for­mid­dag av vei­en på E 39 vest for Lindesnes.

– En per­son­bil har kom­met fra vest og fått sleng på glat­ta, opp­lys­te Tri­ne Drag­land, po­liti­be­tjent ved Lyng­dal lens­manns­kon­tor.

Mel­din­gen kom klok­ka 11.45. En ens­lig bil med to voks­ne og ett barn kol­li­der­te med en lykte­stol­pe. Alle tre kom seg ut på egen­hånd.

– Sjå­fø­ren av bi­len ble frak­tet med am­bu­lan­se til lege­vak­ten i Man­dal, opp­lys­te Drag­land. Iføl­ge po­li­ti­et var det svært glatt på ste­det.

FOTO: FRANK SALVE­SEN

En bil kjør­te ut­for vei­en på E 39 ved Lindesnes og kol­li­der­te med en lykte­stol­pe lør­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.