Stjå­let Mer­ce­des fun­net

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JAR­LE R. MAR­TIN­SEN VEGARD DAMSGAARD

Den and­re av to stjål­ne mer­ce­de­ser ble fun­net av po­li­ti­et i Kris­tian­sand lør­dag kveld.

Rett etter klok­ka 19 kom po­li­ti­et over bi­len, som er verdt 600.000 kro­ner.

– Den ble fun­net rett uten­for byen, mer øns­ker vi ikke si av hen­syn til etter­forsk­nin­gen. Den tas nå inn til tek­nisk un­der­sø­kel­se, så får vi se hva den brin­ger, opp­lys­te ope­ra­sjons­le­der Lars Hy­berg ved Ag­der po­liti­dis­trikt.

Natt til lør­dag brøt kjelt­rin­ge­ne seg inn i verk­ste­det hos bil­for­ret­nin­gen Ber­tel O. Ste­en på Fiskåt­an­gen. De knus­te et vin­du og fikk opp por­ten.

To bi­ler av ty­pen Mer­ce­des C350E, beg­ge 2016-mo­del­ler, for­svant. Den ene ble fun­net par­kert i sen­trum.

Bi­len kun­ne spo­res opp, men det skjed­de ikke den­ne gang. I ste­det var det po­li­ti­ets søk som før­te fram.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.