– Ikke kjøp nytt hele ti­den

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EVA MYKLE­BUST

●● Sil­je Lund­berg er le­der av Na­tur­vern­for­bun­det. Hun sier at det ikke er noen tvil om at en del av ut­ford­rin­gen i den vest­li­ge ver­den er at vi i stør­re grad har fått et bruk-og-kast-sam­funn enn de vi had­de før.

– Det gjel­der også bo­lig. Vi skal hele ti­den ha det ny­es­te og det bes­te, og vi pus­ser opp kjøk­ke­net of­te­re enn det man kan­skje tren- ger.

– Har du noen råd til folk som vil pus­se opp mer miljø­venn­lig?

– Ikke kjøp nytt hele ti­den. Ta vare på det du har, og se om det som er i ustand kan re­pa­re­res. Må du gå til inn­kjøp av noe nytt bør du vel­ge kva­li­tet slik at det kan ved­li­ke­hol­des over fle­re år i iste­den­for at du må kjø­pe nytt etter to år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.