NY­FØDT

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Løs­ning for­ri­ge: VANNRETT

1. An­tar

4. Hyl

6. By

7. Et

8. Or

9. It

10. Ete

12. Te­ver LODD­RETT

1. Am­bolt

2. Ty

3. Rot­ter

4. Hy­re

5. Leie

11. Tv Ma­ren H. og Tom K. Pedersen, Kris­tian­sand.

4. de­sem­ber ble lil­le, ny­de­li­ge Hen­rik Krus­che Pedersen født på Bærum syke­hus. He­le­na er stolt store­søs­ter og vi er vel­dig for­nøy­de og takk­nem­li­ge for­eld­re - Ma­ren H. og Tom K. Pedersen. Vi vil gjer­ne få hil­se til alle kjen­te, spe­si­elt Faia, Far­far og Tan­te To­ril på Gim­le­kol­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.