25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

27. FE­BRU­AR 1992

●● For­søp­lin­gen av sjø og stren­der i Rande­sunds-om­rå­det er det v ver­ste på Sør­lan­det gjen­nom ti­de­ne. I dag mor mor­ges stil­te 50-60 per­soner på Kongs­havn br bryg­ge for å set­te i gang en stor­stilt opp opp­ryd­nings­ak­sjon. Sør­lands­idyl­ler som Nål­øyet, Ha­rald­vi­gen og Bu­hol­men ser ut som søp­pel­fyll­plas­ser. Tonne­vis på tonne­vis med søp­pel er spredd over sto­re om­rå­der. Opp­sy syns­mann Rolf Christensen i Park­ve­sen se­net er satt som sjef for opp­ryd­nin­gen. By­in By­in­ge­ni­ø­ren har sagt at alt per­so­nell og ma­ter ma­te­ri­ell kan bru­kes i opp­ryd­nin­gen. Havne­fogd Odd Salve­sen stil­ler med bå­ten Ne­gro med mann­skap, mens Sjø­for­sva­ret bru­ker 15-20 m mann. Det er ho­ved­sak­lig plast som ut­gjør søp­pe­let.søp­pe

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.