FØD­SELS­DAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

21 år

Eva Hen­ri­et­te Dean. Gra­tu­le­rer så mye med 21-års­da­gen din, søn­dag

26. fe­bru­ar. Hå­per du får en kjem­pe fin dag, det for­tje­ner du. Hil­sen fra alle oss som er så utro­lig glad i deg!

5 år

El­vi­ra Stor­dal, Aud­ne­dal. Hur­ra for den­ne prin­ses­sa, El­vi­ra Stor­dal fra Ne­set på Byre­mo, som fyl­ler 5 år den 27. feb. Me er kjem­pe hel­dig som har ei sånn spill­opp jen­te i fa­mi­li­en.man­ge gra­tu­la­sjo­ner fra alle i Ro­na og Gole­vik.

5 år 3 år

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.