FAK­TA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Kommunereformen

● Pro­ses­sen iverk­satt i 2014 som en fri­vil­lig­hets­re­form der kom­mu­ne­ne had­de frist til 1. juli 2016 for be­stem­me hvem de øns­ket å slå seg sam­men med.

● Har re­sul­tert i at 428 kom­mu­ner re­du­se­res til 358. 13 kom­mu­ner slås sam­men mot sin vil­je.

● I Vest-ag­der slår Lyng­dal og Aud­ne­dal seg sam­men fri­vil­lig. Kris­tian­sand, Søgne og Song­da­len mot Søg­nes vil­je, og Man­dal, Mar­nar­dal og Lindesnes mot Lindesnes’ vil­je.

● I Aust-ag­der slås in­gen kom­mu­ner sam­men.

● Stor­tin­get ved­tar re­for­men i juni, og sam­men­slå­in­ge­ne trer i kraft 1. ja­nu­ar 2020.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.