Ki­ne­sisk topp­di­plo­mat til USA

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Yang Jiechi blir den førs­te ki­ne­sis­ke di­plo­ma­ten på øvers­te nivå som be­sø­ker USA etter at Do­nald Trump ble ame­ri­ka­ner­nes pre­si­dent.

Yang, som tid­li­ge­re har vært ki­ne­sisk uten­riks­mi­nis­ter, er nå an­svar­lig for uten­riks­sa­ker i stats­mi­nis­ter­li Keqiangs­råd­gi­ver­grup­pe. Man­dag og tirs­dag mø­ter topp­di­plo­ma­ten kol­le­ger i USA for å dis­ku­te­re bi­la­te­ra­le for­hold, opp­ly­ser ki­ne­sis­ke uten­riks­myn­dig­he­ter. I til­legg er et møte mel­lom de to lan­de­nes pre­si­den­ter et av te­ma­ene på agen­da­en.

For­hol­det mel­lom USA og Ki­na fikk en dår­lig start da Tai­wans pre­si­dent Tsai Ing-wen ring­te Trump for å gra­tu­le­re med valg­sei­e­ren i no­vem­ber, noe som pro­vo­ser­te ki­ne­ser­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.