Ter­ror og Kas­hei­kals de­batt­nivå

Faedrelandsvennen - - MENING -

Etter hans re­ak­sjon 17. ds. på mitt inn­legg 3. ds. slår det meg å være to­talt me­nings­løst med vi­de­re de­batt.

●● Selv­sagt er det in­gen unn­skyld­ning for islamsk ter­ror. Men, det er hel­ler in­gen unn­skyld­ning for den vest­li­ge. Det er mitt an­lig­gen­de. Et sis­te svar må han dog få:

Hans taus­het m.h.t. mitt førs­te po­eng er ta­len­de: Na­sjo­nal og in­ter­na­sjo­nal retts­til­stand hvor­et­ter in­gen er skyl­dig før etter en­de­lig dom, bryr han seg ikke om. Ute­sten­ging av men­nes­ker fra spe­si­elt ut­pluk­ke­de land sy­nes han er greit for­di det kan være

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.