DØDS­FALL

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

6 år

Jo­nas Mi­kal Tor­kel­sen, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra til ver­dens bes­te gutt Jo­nas Mi­kal Tor­kel­sen som fyl­ler 6 år tirs­dag 28. fe­bru­ar! Vi er utro­lig glad i deg og hå­per du får en fin burs­dag. Klem­mer fra store­søs­ter Karo­li­ne og mam­ma. Dag­ny Han­sen, Lindesnes om­sorgs­sen­ter/span­ger­eid, døde

23. fe­bru­ar. Be­gra­vel­sen vil fin­ne sted i still­het.

Karl Pe­der Strand, Fro­land syke­hjem, døde 22. fe­bru­ar. Bi­set­tel­sen vil fin­ne sted i still­het.

Ka­ren Ali­se Kadde­berg, Aud­ne­dal om­sorgs­sen­ter/åse­ral, døde

22. fe­bru­ar. Be­gra­ves fra Åse­ral kir­ke, ons­dag 1. mars.

Mar­git Jo­hanne Rose, Fær­vik, døde 21. fe­bru­ar. Be­gra­ves fra Aren­dal ka­pell, tors­dag 2. mars.

Finn Kle­met­sen, Lød­de­søl/ssa, døde 23. fe­bru­ar. Be­gra­ves fra Bjor­bekk kir­ke, 2. mars.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.