25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

28. FE­BRU­AR 1992

●● En av Kris­tian­sands mest sær­pre­ge­de byg­nin­ger er til salgs. Den tid­li­ge­re Pri­vat­ban­kens ho­ved­kvar­ter i Mar­kens­ga­ten 11 samt nabo­byg­nin­ge­ne 13 og 15 fra 1970 og 1980-åre­ne skal av­hen­des. Det er en ei­en­doms­mas­se på ca 4500 kvad­rat­me­ter som Kre­dit­kas­sen Distrikts­bank Sør­lan­det må sel­ge for å kvit­te seg med kost­na­der. – Det skjæ­rer meg i hjer­tet å sel­ge den prakt­ful­le byg­nin­gen med sin sen­tra­le plas­se­ring på hjør­net av Mar­kens­ga­ten og Dron­nin­gens­gate, sier dis­trikts­bank­sjef Jan M. We­sen­berg. Han vil ikke spe­ku­le­re i salgs­sum, men sier at da p pri­se­ne var på det høy­es­te for fire år s si­den, kun­ne man reg­ne med en salgss sum på 50 mil­lio­ner kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.