10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

28. FE­BRU­AR 2007

●● Le­del­sen i Kris­tian­sand kom­mu­ne me­ner po­liti­mes­ter Bjørn Harei­de snak­ker usant om krise­hånd­te­rin­gen un­der snø­kao­set. Harei­de selv me­ner seg mis­for­stått. I går etter­mid­dag gikk råd­mann Thor Som­mer­seth til det opp­sikts­vek­ken ken­de skrit­tet å gå i ret­te med Harei­de på kom­mu­nens hjemme­si­der. Bak­grun­nen var in­ter­vju­et Fædrelandsvennen had­de med Hareid de man­dag. Der tok po­liti­mes­te­ren en stor del av æren for at eks­tra­or­din di­næ­re til­tak om­si­der ble satt i verk da l lands­de­len snød­de ned. – Det­te har skap skapt et helt skjevt inn­trykk av kom­mu­nen, o og det har vært vik­tig for meg å kor­ri­ge­re, sier Som­mer­seth.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.