QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hva he­ter ver­dens størs­te en­kelt­struk­tur la­get av le­ven­de or­ga­nis­mer?

2. Hvil­ket kunst­ner­navn bru­ke Gre­ta Gustafs­son?

3. Fra og med hvil­ket OL i Mon­tré­al har dame­hånd­ball vært en olym­pisk øvel­se?

4. Hva he­ter ho­ved­sta­den i Li­be­ria?

5. Hvil­ket norsk «boy­band», som ga seg for godt i 2010, har fått Spelle­manns­pri­sen hele ni gan­ger?

6. Hvil­ket en­gelsk fot­ballag spil­ler hjem­me på Stam­ford Brid­ge?

7. Hvil­ket in­stru­ment for­bin­der du med nav­net Ken­ny G.?

8. Hvil­ken by ar­ran­ger­te som­mer-ol i 1964?

9. Hva het de to unge men­ne­ne som gjet­te sau­er sam­men i ”Broke­back Moun­tain”?

10. Hvor ut­gis avi­sa Hel­ge­len­din­gen?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.