1. PLASS

Faedrelandsvennen - - TEMA -

Stig Rep­stad: «Re­flek­sjo­ner i mor­gen­dug­gen»

Jeg var ute en tid­lig mor­gen for å ta makro­bil­der av bloms­ter og in­sek­ter, så tid­lig at so­la ennå ikke had­de ikke ruk­ket å for­dam­pe mor­gen­dug­gen. Dis­se flot­te drå­pe­ne hang på et strå, og da jeg gikk helt inn­på og fo­ku­ser­te på dem, opp­da­get jeg hvor fint de spei­let bloms­te­ne i bak­grun­nen. Bil­det er tatt med 150 mm. mak­ro-ob­jek­tiv hvor fo­ku­set er satt på drå­pe­ne i for­grun­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.