Kom til ret­te

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● 20-årin­gen som fre­dag ble meldt sav­net i Farsund, kom søn­dag kveld til ret­te. Det meld­te Ag­der po­liti­dis­trikt klok­ka 21.37 søn­dag. Han ble iva­re­tatt av på­rø­ren­de og helse­per­so­nell. Man­nen ble meldt sav­net av fa­mi­li­en fre­dag mor­gen. Fre­dag og lør­dag ble et om­rå­de på 2,3 kilo­me­ter rundt man­nens bo­lig i Farsund gjen­nom­søkt av uli­ke red­nings­or­ga­ni­sa­sjo­ner. Lør­dag kveld ble lete­ak­sjo­nen av­slut­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.