FAK­TA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Kollektivtrafikk i Kris­tian­sands­re­gio­nen

● Fram til 2011 var det sel­ska­pet AS Bus­sen som had­de kol­lek­tiv­ra­fik­ken i Kris­tian­sand. Da over­tok Nett­buss.

● Fra som­mer­en 2018, blir en ny kon­trakt for kol­lek­tiv­tra­fik­ken inn­gått.

● Den­ne vil gjel­de i sju år, men med mu­lig­het til å for­len­ge den med tre år. Til sam­men ti år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.