Christian IV­par­ken

Faedrelandsvennen - - MENING - KAI M. UTSOGN

By­ens grunn­leg­ger står ano­nymt på sok­kel i Fest­nings­gata, med front mot sjø­en, mens folk has­ter for­bi. Plas­se­rin­gen er vel ikke en grunn­leg­ger ver­dig.

●● (Be­rent Bal­con fra Tveit, har fått sin skulp­tur plas­sert på en plen i Tres­se. Han er til og med æret ved at han lig­ger be­gravd på Ar­ling­ton æres­kirke­gård i USA).

Kan­skje på tide å hen­te frem Christian Iv-sta­tu­en, og ære han med en bed­re plas­se­ring. Sta­tu­en kan vel flyt­tes ned til Gra­va­ne og plas­se­res på ple­nen et lite styk­ke opp fra sand­stran­da. Som et sym­bol på hvor han steg i land.

Vend han med fron­ten mot Kvad­ra­tu­ren («her skal byen lig­ge»). Lag en vak­ker park rundt Kon­gen, som bare bloms­ter­byen Kris­tian­sand kan. Så ærer vi både Kon­gen og kunst­ne­ren.

Da får vi yt­ter­lig en park langs Strand­pro­me­na­den : «Christian Iv-par­ken». Med sjø­en og Od­der­øya som bak­tep­pe er han plas­sert i et ma­ri­timt mil­jø. Sand­stran­da fre­des som en del av par­ken, slik at vi sik­rer en av de al­ler sis­te sand­stren­der i Kvad­ra­tu­ren.

Plas­ser han slik at man må rundt han for å pas­se­re. (Kfr. Wer­ge­lands­par­ken). Med den­ne plas­se­ring, er han plas­sert i et om­rå­de hvor Crui­se pas­sa­sje­rer lett blir ori­en­tert om by­ens grunn­leg­ger.

Vær raus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.