Kys­set elgen - rørt til tå­rer!

Faedrelandsvennen - - MENING - ULF ROSFJORD

●● Ja det var det nok man­ge som ble rørt av bil­de­ne og om­ta­len i lør­dags­ut­ga­ven om elgen Ol­ga som fikk kyss, klem og blødeka­ge ved hjem­komst av Kris­tof­fer Kall­hovd, Per Jo­hans­son og Jo­han­n­es Han­sen.

Ol­ga had­de vært på rømmen fra gården i Se­tes­dal i fem må­ne­der, og kom til­ba­ke like hel.

Å de skjøn­ne el­ge­ne!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.