FAK­TA

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

Ka­non­mu­se­et på Møvig

● Bat­te­rie Vara, byg­get av den tys­ke ok­ku­pa­sjons­mak­ten 19411944.

● Tre av fire ka­no­ner ble mon­tert. En av dem be­vart i dag.

● Ver­dens nest størs­te ka­non med ka­li­ber 38 centi­me­ter.

● Be­sø­ken­de: 15.000 i 2016.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.