FØD­SELS­DAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

90 år

Ås­hild Stef­fen­sen, Kris­tian­sand. Ås­hild Stef­fen­sen, Slett­heia, fyl­ler 90 år i dag, like sprek som all­tid! Gra­tu­le­rer med da­gen! Hil­sen Pål og Ka­ri og res­ten av fa­mi­li­en. Vi ses til søn­dag.

6 år

Sa­ra Djupes­land, Kris­tian­sand. Vår skjøn­nes­te fi­nes­te Sa­ra fyl­ler 6 år i dag! Gra­tu­le­rer med da­gen! Vi er så vel­dig gla­de i deg. Man­ge klem­mer fra mam­ma, pap­pa og Le­vin

1 år

Filip Eike­land Fi­skå, Kris­tian­sand. Nå er fa­mi­li­en full­kom­men. Vi er fem. Det er per­fekt! Gra­tu­le­rer med da­gen Filip! Vi dig­ger deg! Man­ge klem­mer fra Emi­lie, Le­an­der, mam­ma og pap­pa

40 år

Monica Aamodt, Søg­ne. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen til vår kjæ­re søs­ter og svi­ger­in­ne! Reg­ner med at da­gen blir fei­ret med et bad! :) Hå­per mann og dine seks barn stil­ler opp eks­tra mye for deg idag! Vel­dig glad i deg

5 år

Mil­le Sø­ren­sen Iver­sen, Vennesla. Hur­ra for Mil­le som er 5 år i dag. Vi buk­ker og nei­er og ro­per 3 gan­ger hur­ra. Vi gle­der oss til å fei­re deg, vår fine prin­ses­se. Hil­sen fra mam­ma, pap­pa, Mat­hil­de, mor,far, beste­far og beste­mor.

12 år

Håkon Lønn

Hed­land , Kris­tian­sand. Håkon Lønn Hed­land på Bel­le­vue fyl­ler 12 år 21.03.17. Gra­tu­le­rer med da­gen, hil­sen Theo, Mor­ris og Enya.

5 år

Dan Liam Løv­dal Jen­sen, Søg­ne. Hipp hipp hur­ra for Dan Liam Løv­dal Jen­sen som fyl­ler 5 år 21.mars! Hå­per du får en flott dag! Hil­sen sto­re og små i Læ­ring sverk­ste­det Søg­ne Barne­hage!

9 år

Lu­kas Kris­tof­fer­sen, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for vår kule Lu­kas i dag! Du er så mor­som, hjelp­som og om­sorgs­full, og du har all­tid en god kommentar på lur! Vi er så gla­de i deg! Klem­mer fra lille­søs­ter Her­mine, mam­ma og pap­pa.

3 år

Ing­rid Høy­bjør, Vennesla. Vår ny­de­li­ge prin­ses­se Ing­rid fyl­ler hele 3 år. Du er ei her­lig jen­te som la­ger mye liv med dine hopp og sprett. Dok­ka er hel­dig som har deg. Stor klem fra Daniel, mam­ma, pap­pa og So­fine.

8 år

Ma­tias Cam­pos Even­sen, Kris­tian­sand. Su­per­gut­ten vår Ma­tias fyl­ler 8 år. Du els­ker fotball. Du er kjempe­god og vi er så stolt av deg. Alle i fa­mi­li­en er så glad i deg. Gra­tu­le­rer med da­gen, klem fra mam­ma, pap­pa, Pernille og Aman­da.

3 år

Ti­ril Eli­sa­beth Ik­dahl Tvei­te , Aud­ne­dal. Hipp hipp hur­ra og gra­tu­le­rer så mye med 3-års­da­gen til ver­dens bes­te Ti­ril Eli­sa­beth. Nus­ser og klem­mer fra Emi­lie, Ida Kris­ti­ne, mam­ma og pap­pa

8 år

Elias Mar­tin­sen, Kris­tian­sand. Hipp Hur­ra for vår gode Elias fra Flek­ker­øy som fyl­ler 8 år 21. mars. Du ko­ser deg på fot­ball­ba­nen og er en ra­cer på ski. Vi er kjem­pe glad i deg. Burs­dags­klem­mer ifra Ida, Mar­kus, mam­ma og pap­pa.

3 år

Emil Sa­ga, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for lu­rin­gen vår som fyl­ler 3 år i dag! Vi gle­der oss til å fei­re deg og hå­per du får en gøy­al dag.

Vi er glad i deg. Klem fra Sop­hia, mam­ma og pap­pa

6 år

Chris­ti­ne Bys­heim Fin­ne, . Hipp hur­ra for vår al­les Chris­ti­ne 21 mars. Gra­tu­le­rer så mas­se med 6-års­da­gen. Ha en kjem­pe fin burs­dag med alle i fa­mi­li­en din Hil­sen mam­ma, pap­pa, lise, On­ka og hele slek­ta de.

2 år

Noah Djup­nes Karl­sen, Lil­le­sand. Hipp, hipp hur­ra for tøf­fe, bli­de og om­tenk­som­me Noah som blir 2 år 20. mars! Du er en su­per gutt og en fan­tas­tisk flink lille­bror. Vi er kjem­pe glad i deg! Burs­dags­hil­sen fra Mie, mam­ma og pap­pa.

6 år

Sa­ra Djupes­land, Kris­tian­sand. Ho­kus Po­kus barne­hage i Kris­tian­sand sen­der en ma­gisk hil­sen til burs­dags­bar­net som fyl­ler 6 år tirs­dag den 21. mars. Vi øns­ker deg en gnist­ren­de dag!

1 år

Jo­nas Dvergs­nes Hod­ne, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for go'gut­ten Jo­nas som fyl­ler ett år i dag. Du smi­ler og ler da­gen lang. Vi er så utro­lig glad i deg, og hå­per din førs­te burs­dag blir su­per. Klem­mer fra Jo­hanne, Al­ma, mam­ma og pap­pa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.