MINIKRYSS

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Da­gens opp­ga­ve: VANNRETT

1. Pe­rio­de

4. Le­dig

6. Må­ne­skalk

7. Svensk skuesp.

8. Be­vil­get

9. Øk

10. Pus­sig

12. Sjang­ler LODDRETT

1. Vi­ser

2. Rek­ke

3. Opp­ga­ver

4. Sagn­kon­ge

5. Pro­fet

11. I tu Løs­ning for­ri­ge: VANNRETT

1. Mes­se

4. Rus

6. Re

7. Te

8. Ga

9. Ar

10. Låt

12. Ne­sen LODDRETT

1. Mor­gen

2. Su

3. Eie­ren

4. Re­al

5. Stat

11. Ås

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.