10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

21. MARS 2007

● Ernst Ho­tell er stren­gest i lan­det når det nå inn­fø­res to­tal­for­bud mot røy­king på jobb. Fle­re røy­ken­de an­sat­te er opp­gitt over at ho­tel­let har inn­ført to­talt røyke­for­bud i ar­beids­ti­den. – Det er egent­lig helt på try­net, sier kokk og røy­ker Tor At­le Erik­sen. Fra 1. ja­nu­ar ble alle ho­tell­rom­me­ne i Choi­ce-kje­den røyk­frie. Men fra og med man­dag den­ne uken har le­del­sen tatt det helt ut. Der­med er ho­tel­let først i lan­det med to­talt røyke­for­bud for alle an­sat­te. – det hele star­tet med at noen i le­der­grup­pa som har røykt i 20 år vil­le ha et av­ven­nings­kurs. Så rul­let det vi­de­re. Nå har vi inn­ført to­tal­for­bud slik at de an­sat­te ikke får røy­ke i ar­beids­ti­den, sier di­rek­tør Øy­vind Eik­aas ved Cla­rion Ho­tel Ernst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.