50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

21. MARS 1967

● – Mye snø, og ko­los­salt inn­rykk av tu­ris­ter, og sis­te drøs­set kom­mer i mor­gen. Tra­fik­ken opp­over har gått bra, vei­en er nå åpen. Det enes­te var lør­dag kveld, da vei­en var stengt ved Bjå­en, og ikke åp­net før kl. 24.00, men folk vis­te tål­mo­dig­het, og de som ikke ven­tet i bi­le­ne, tok skia fatt. – I dag reg­ner det, men vi får håpe det er en over­gang. I går var det tå­lig vær, og det er fullt hus hos oss på Hovde­hyt­ta, og sik­kert i alle hyt­te­ne om­kring, er mor­gen­rap­por­ten vi får fra Hovde­hyt­ta. Det er ca. 1,30 me­ter snø, og bare man får god­vær, skul­le alt lig­ge til ret­te for fine da­ger. I Sir­dal er ho­ved­tyng­den av tu­ris­te­ne kom­met, og en reg­ner med at det nå er 5000-6000 tu­ris­ter der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.