25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

21. MARS 1992

● Fer­gie er i ferd med å få bri­te­nes sym­pa­ti i den bit­re skils­mis­se-stri­den med prins And­rew. Buck­ing­ham Palaces hånd­te­ring av sa­ken har ført til at stem­nin­gen nå er i ferd med å skif­te i her­tug­in­nens fa­vør. Slot­tets skar­pe irette­set­tel­se av her­tug­in­nen tors­dag, blir av de fles­te bri­tis­ke avi­ser ka­rak­te­ri­sert som en ver­bal hen­ret­tel­se. Slot­tets presse­sek­re­tær slo fast at Fer­gie ald­ri var eg­net til å bli en av konge­fa­mi­li­en. – Vi vet ikke om kri­tik­ken av Fer­gie er sann, men konge­fa­mi­li­en må ald­ri in­volve­re seg i of­fent­lig skit­ten­tøy­vask, skrev po­pu­lær-avi­sa The Sun på le­der­plass i går.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.