QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. I hvil­ken ver­dens­del snak­kes de rundt 50 khoi­s­an­språ­ke­ne av rundt 120.000 men­nes­ker?

2. Hvil­ken dans er tra­di­sjo­nelt den førs­te på et ball?

3. Hvil­ken bri­tisk ko­mi­ker skrev og spil­te i komi­se­ri­en ”Ab­so­lutt fa­bel­ak­tig”?

4. Hva er en boltit?

5. Hvor satt glide­lå­sen på jeans for da­mer un­der 2. ver­dens­krig?

6. Hvil­ket en­gelsk fot­ballag blir kalt ”the Black Cats”, har noen av de mest høy­lyt­te sup­por­ter­ne i Pre­mi­er League og spil­ler sine hjemme­kam­per på Sta­di­um of Light?

7. Hvil­ket rike var Xerxes 1 og 2 kon­ger over?

8. Hvor lig­ger den nors­ke øya Mof­fen?

9. I hvil­ken idrett snak­ker man om en ”bir­die”?

10. Hvil­ken skue­spil­ler fra komi­se­ri­en «Two and a Half Men» stod i 2015 fram som Hiv-po­si­tiv på di­rekte­sendt fro­kost-tv i USA?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.