Fi­ladel­fia vil star­te vi­dere­gå­en­de sko­le

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

Fi­ladel­fia i Ven­ne­sla og Kris­tian­sand øns­ker å dri­ve kris­ten vi­dere­gå­en­de sko­le i Mar­vi­ka fra og med nes­te høst. Pastor Geir Stom­nås opp­le­ver at det er stort be­hov for en slik sko­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.