Elg­tun plan­leg­ger ut­byg­ging

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

Elg­tun på Byg­land sat­ser mil­lio­ner på nye at­trak­sjo­ner. Med nytt gårds­tun og pa­no­ra­ma­kino er må­let å dob­le be­søks­tal­le­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.