FAKTA

Elg­tun

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

● Eiere og stif­te­re er Jar­le Thor­kild­sen via Attrak­sjon Nor­ge AS,(50 pro­sent), Ak­ti­ve Freds­rei­ser (25 pro­sent) og Per Axel Jo­hans­son 25 pro­sent.

● Elg­tun gir folk nær­kon­takt med elg i et in­ne­gjer­det om­rå­de ved Lande­sko­gen i Gren­di i Byg­land.

● Regn­skaps­tall for 2015 vis­te om­set­ning på 1,3 mil­lio­ner kro­ner og un­der­skudd på 130.000 kro­ner.

● I fjor dob­let be­søks­an­tal­let seg fra drøyt 3000 til 6300 gjes­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.