Sam­men mot fals­ke ny­he­ter

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● Dag­bla­det, VG og NRK inn­går et sam­ar­beid for å fakta­sjek­ke det offentlige ord­skif­tet og av­dek­ke fals­ke ny­he­ter. Den nye tje­nes­ten har fått nav­net Fak­tisk. I opp­starts­fa­sen skal Fritt Ord, Stif­tel­sen Ti­ni­us, Dag­bla­dets stif­tel­se og NRK bi­dra med til sam­men åtte mil­lio­ner kro­ner. Fak­tisk etab­le­res som et ak­sje­sel­skap eid av VG og Dag­bla­det, mel­der NRK. Må­let er å bi­dra til et mer fakta­ba­sert og rau­se­re ord­skif­te. Pro­sjek­tet skal være til nyt­te for alle og være åpent for fle­re part­ne­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.