100.000 i bot for dår­lig sal­ting

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Sta­tens veg­ve­sen hol­der til­ba­ke 100.000 kro­ner til en­tre­pre­nør­sel­ska­pet Ri­sa etter man­gel­full sal­ting på E 39 og fle­re fyl­kes­vei­er.

vest­over. Det ble da iverk­satt frik­sjons­må­lin­ger som vis­te at det var vel­dig glatt med ver­di­er som ikke skal fore­kom­me på E 39 uten at det er et helt spe­si­elt vær. Det var det ikke den­ne da­gen.

ARKIVFOTO

Sta­tens veg­ve­sen straf­fer en­tre­pre­nø­ren øko­no­misk etter at sel­ska­pet i ja­nu­ar i år var for sent ute med å sal­te fle­re vei­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.