Ber kvin­ne mel­de seg

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIRIN MARGRETHE FIDJE

Po­li­ti­et i Lyng­dal ber en kvin­ne mel­de seg etter at Riks­tea­te­ret ble rund­stjå­let på kul­tur­hu­set man­dag kveld.

– Over­våk­nings­vi­deo­en har fan­get opp en per­son som kan være gjer­nings­per­sonen. Vi har iden­ti­fi­sert ved­kom­men­de, men har ikke på­gre­pet den­ne per­sonen, sier An­ne Margrethe Ruud, lens­mann i Lyng­dal.

Ved­kom­men­de er en kvin­ne som po­li­ti­et kjen­ner fra tid­li­ge­re for­hold. Po­li­ti­et har fore­lø­pig ikke fått tak i hver­ken hen­ne el­ler re­kvi­sit­te­ne som ble tatt fra Riks­tea­te­ret kort tid før blant an­net He­ge Schøy­en og In­gar Hel­ge Gim­le skul­le gå på sce­nen i fore­stil­lin­gen «Kol­laps i ku­lis­se­ne».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.