1. Hva vil du ty­pisk be­stil­le der­som du skal ut å spi­se? 2. Hva sy­nes du om res­tau­rant­til­bu­det i Kris­tian­sand?

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Ni­na Linde­bø 1.

2. Ni­ko­la Kovace­vic 2.

1. Drar jeg ut for å spi­se med gut­ta blir det gjer­ne bur­ger el­ler kjøtt. El­lers er jeg mye på Til­ste­de mat og mer, da jeg li­ker or­ga­nisk og øko­lo­gisk mat.

Vel­dig bra og va­riert, men gans­ke dyrt, sær­lig for be­sø­ken­de tu­ris­ter.

Kyl­ling­sa­lat, gjer­ne hos Bøn­der i byen.

Det sy­nes jeg er bra og gans­ke va­riert.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.