«Krav» fra Søgne og Song­da­len

Faedrelandsvennen - - MENING - BJØRN HAALAND

Ord­fø­rer Hil­de i Fædre­lands­ven­nen 16. mars: «Jeg reg­ner med at det blir for­hand­lin­ger pre­get av til­lit, og at vi er like­ver­di­ge par­ter.»

●● Åja­vel­ja, så hun me­ner «kong Ha­rald» av Kris­tian­sand, med sine 90 tu­sen inn­byg­ge­re skal vise raus­het og leg­ge seg flat for kom­mu­ne­ne i vest med stak­kars­li­ge 17 tu­sen! På bil­det i avi­sen smi­ler Hil­de og Grei­bes­land så bredt og godt de kan, men det hjel­per nok lite i for­hand­lin­ge­ne med store­bror. Da må de stå med lua i ne­ven og prø­ve å «gri­ne» seg til noen smu­ler.

Det er len­ge si­den Da­vid vant over Go­liat. Sli­ke un­de­re fin­ner nok ba­re i Det gam­le tes­ta­men­te. I alle fall ikke i K3!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.